Elektronická kontrola vstupu

Máte u Vás takové prostory, do kterých nechcete nebo nemůžete pustit úplně každého? Elektronická kontrola vstupu tvoří jednu z nejpodstatnějších částí ochrany a zabezpečení objektů rozmanitých typů, velikostí a určení. Poskytne Vám dokonalý přehled o vstupu, výstupu a pohybu osob nebo vozidel ve Vašem objektu či areálu. Nabízíme Vám erudované poradenství ve fázi projektování a vysoce odborný a profesionální přístup při instalaci. Jsme držiteli osvědčení vydaném Národním bezpečnostním úřadem pro stupeň utajení „Důvěrné“ a jsme tedy zvyklí zacházet s informacemi, které od Vás v oblasti bezpečnosti obdržíme, velmi obezřetně. Máme dlouholeté zkušenosti s projektováním a instalací elektronické kontroly vstupu a navrhneme Vám ji tedy tak, aby nejlépe vyhovovala právě Vašim potřebám. Budeme brát zřetel na Vaše specifické požadavky a podmínky, na velikost databáze, čtecí vzdálenost paměťového média, rozsah poskytovaných informací o přicházející nebo odcházející osobě, možnost rozšíření nebo přemístění systému, vytváření statistik, odolnost vůči poškození atd. Budeme dbát na to, aby systém disponoval jednoduchým ovládáním, snadnou konfigurací, manipulací s přístupovými právy a byl flexibilní pro nejoptimálnější konstrukční řešení v rámci Vašeho objektu. Elektronickou kontrolu vstupu Vám můžeme také nabídnout jakou součást komplexní bezpečnostní studie, kterou Vám v případě Vašeho zájmu zpracujeme. Stačí nám zavolat nebo napsat, jste-li již našim klientem, můžete využít i zákaznický helpdesk.

 
Instalace Elektronické kontroly vstupu do budovy Baťova mrakodrapu ve Zlíně.